Modul Janakuasa Voltan Tinggi dengan Penyegerakkan (80 Jam)

1.    Memiliki perakuan kekompetenan Penjaga Jentera kategori B0 tidak kurang dua (2) tahun pengalaman kerja.
2.    Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja dan pengalaman di atas yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan dan juga majikan.

ATAU

3.    Memiliki perakuan kekompetenan Penjaga Jentera kategori B1 tidak kurang satu (1) tahun pengalaman kerja.
4.    Memiliki buku log yang lengkap berkaitan kerja-kerja dan pengalaman di atas yang telah disahkan oleh orang kompeten berkaitan dan juga majikan.