Carta Aliran Menduduki Peperiksaan Perakuan Kekompetenan Pendawai Elektrik

 

 

KEMASUKAN KE FASA TIGA

 

 

 

KEMASUKAN KE FASA TUNGGAL

KELAYAKAN

 

KELAYAKAN

 

  1. Seperti yang ditetapkan dalam Peraturan 50, PPE 1994
  2. Tamat tingkatan 5 (sekolah bantuan  Kerajaan)
 

 

  1. Seperti yang ditetapkan dalam Peraturan 50, PPE 1994
  2. Tamat ingkatan 5 (Sekolah bantuan Kerajaan)

PENGALAMAN

 

PENGALAMAN


Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam bidang pendawaian elektrik dengan kontraktor elektrik/Unit Pendawai Persendirian yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga atau bekerja dengan Jabatan/Agensi Kerajaan serta mempunyai buku log yang lengkap mengikut tempoh pengalaman kerja

ATAU

Mempunyai Perakuan Kekompetenan Pendawai Fasa Tunggal (PW1/PW2) dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya satu (1) tahun dalam bidang pendawaian elektrik dengan kontraktor elektrik/Unit Pendawai Persendirian yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga atau bekerja dengan Jabatan/Agensi Kerajaan serta mempunyai buku log yang lengkap mengikut tempoh pengalaman kerja.

 


Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam bidang pendawaian elektrik dengan kontraktor elektrik/Unit Pendawai Persendirian yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga atau bekerja dengan Jabatan/Agensi Kerajaan serta mempunyai buku log yang lengkap mengikut tempoh pengalaman kerja

ATAU

Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam bidang pendawaian Elektrik dengan mengemukakan surat pengesahan kerja/testimonial dari kontraktor elektrik berdaftar yang terlibat memberikan kerja-kerja sub kepada mereka beserta buku log yang lengkap.