Sukatan Pelajaran (Syllabus) Bagi Pendawai Elektrik

Pendawai Elektrik Fasa Tunggal

 

1.  Perkara – perkara yang berkaitan:-

 1. Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001.
 2. Peraturan-peraturan Elektrik 1994 dan pindaan-pindaanya.
 3. Standard MS IEC 60364:2003 ‘Electrical Installations of Building’.
 4. MS 1936:2006 ‘Electrical Installations of Building – Code of Practice’.
 5. MS 1936:2006 ‘Electrical Installations of Building – Guide To MS IEC 60364’
 6. Pemulihan pernafasan, pertolongan cemas dan rawatan renjatan elektrik.

2.  Pengetahuan Elektrik Asas

 1. Pengenalan asas voltan, arus, rintangan, kuasa, aruhan, ‘capacitance’, frekuensi dan lain-lain kuantiti yang berkaitan dengan elektrik.
 2. Hukum Ohm.
 3. Sambungan bersiri dan selari.
 4. Formula kuasa.
 5. Sistem Bekalan Elektrik dan kadaran voltan.

3.  Kabel

 1. Jenis-jenis kabel, kod warna dan penggunaannya
 2. Pemilihan kabel yang betul iaitu seperti: -
  a) Keupayaan membawa arus.
  b) Pengiraan susut voltan.
  c) Faktor pelbagai.
  d) Faktor-faktor pembetulan.
 3. Jenis-jenis tamatan kabel.

4.  Pendawaian

 1. Sistem pendawaian:-
  a) Pendawaian permukaan, tertanam, konduit, sesalur dan sebagainya.
  b) Faktor-faktor pemilihan sistem pendawaian.
  c) Jenis-jenis dan saiz konduit/trunking.
  d) Faktor ruang.

5.  Litar lampu

 1. Suis satu hala, suis dua hala dan suis perantaraan.
 2. Litar kuasa.
 3. Jejari, gegelung dan ‘spur’
 4. Mata penghawa dingin.
 5. Mata pemanas air.
 6. Pengasing.

6.  Alat Uji dan Pengujian

 1. Jenis-jenis ujian serta turutannya
  a) Kekutuban, keterusan, penebatan dan sebagainya.
 2. Jenis-jenis alat uji
  a) Insulation Tester, Earth Resistance Tester, Multimeter, Ring Main Tester, RCD Tester dan alat-alat ujian yang berkaitan dengan pengujian pendawaian elektrik.

7.  Pengukuran

 1. Alat-alat pengukur kuantiti elektrik.
 2. Penggunaan dan prinsip berkerja alat-alat pengukur i.e. Jangka Ampere, Jangka Voltan, Jangka KWH, Clamp On Tester, Avometer dan sebagainya.

8.  Perkakas Suis & Papan agihan

 1. Jenis-jenis papan agihan, unit pengguna, bilangan hala dan sebagainya.
  a)  Peranti perlindungan dan penggunaannya.
  b) Jenis-jenis fius, kadaran, kendalian, pengujian.
  c) Jenis-jenis suis utama, kadaran arus, kadaran fius.
  d) MCB, kendalian, kadaran arus, pengujian.
  e) MCCB, kendalian, kadaran arus, pengujian.
  f) Geganti kerosakan ke bumi.
  g) Geganti lebihan arus.
       - Pengetahuan kedudukan ‘Outgoing Feeders’, ACB, MCCB, MCB, E/F relays, O/C relays dan sebagainya.
       - Alat pengubah arus.
 2. ‘Cut out’ dan ‘Neutral Link’.

9.  Perlindungan Litar

 1. Jenis-jenis kerosakan elektrik:-
 2. Jenis-jenis sistem, saiz alat ubah dan prinsip kendalian.

10. Pembumian

 1. Jenis-jenis sistem pembumian, prinsip pembumian, galangan kerosakan ke bumi, pengalir perlindungan dan elektrod bumi.
 2. Peranti RCCB (residual current circuit breaker) satu fasa, kendalian dan peraturan yang berkaitan.

11. Sistem Perlindungan Kilat

 1. Jenis-jenis dan penggunaan penangkap kilat.

12. Radas - Radas Elektrik

 1. Prinsip kerja radas-radas elektrik seperti pemanas air, periuk elektrik, loceng elektrik dan sebagainya.
 2. Penghidup satu fasa.

13. Rekabentuk Pepasangan Elektrik

 1. Pengetahuan simbol elektrik.
 2. Pengetahuan membaca dan melukis gambarajah skema dan susunatur elektrik.
 3. Kod warna piawai bagi sistem telefon, gas, air dan ‘fire fighting’.
 4. Pengiraan beban.

Pendawai Elektrik Fasa Tiga


1) Perkara – perkara yang berkaitan:-

 1. Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001.
 2. Peraturan-peraturan Elektrik 1994 dan pindaan-pindaanya.
 3. Standard MS IEC 60364:2003 ‘Electrical Installations of Building’.
 4. MS 1936:2006 ‘Electrical Installations of Building – Code of Practice’.
 5. MS 1936:2006 ‘Electrical Installations of Building – Guide To MS IEC 60364’
 6. Pemulihan pernafasan, pertolongan cemas dan rawatan renjatan elektrik.

2) Pengetahuan Elektrik Asas

 1. Pengenalan asas voltan, arus, rintangan, kuasa, arohan, kapasitan, ulangan dan lain-lain kuantiti yang berkaitan dengan Elektrik.
 2. Hukum Ohm.
 3. Sambungan bersiri dan selari.
 4. Formula kuasa.
 5. Sistem bekalan elektrik dan kadaran voltan.

3) Kabel

 1. Jenis-jenis kabel, kod warna dan penggunaannya.
 2. Pemilihan kabel yang betul iaitu seperti: -
  a) Keupayaan membawa harus.
  b) Pengiraan susut voltan.
  c) Faktor pelbagai.
  d) Faktor-faktor pembetulan.
 3. Jenis-jenis dan penamatan kabel.

4) Pendawaian

 1. Sistem pendawaian
  a) Permukaan, tertanam, konduit, sesalur dan sebagainya.
  b) Faktor-faktor pemilihan.
  c) Jenis-jenis dan saiz konduit/trunking.
  d) Faktor ruang.
 2. Litar lampu
  a) Suis satu hala, suis dua hala dan suis perantaraan.
  b) Litar kuasa.
  c) Jejari, gegelung, ‘spur’.
  d) Mata penghawa dingin.
  e) Mata pemanas air.
  f) Pengasing.

5) Alat Uji dan Pengujian

 1. Jenis-jenis ujian serta turutannya:-
  a) Kekutuban, keterusan, penebatan dan sebagainya.
 2. Jenis-jenis alat uji.
  a) Insulation Tester, Earth Resistance Tester, Multimeter, Ring Main Tester, RCCB Tester dan alat-alat ujian yang berkaitan dengan
  pengujian pendawaian elektrik.

6) Alat-alat pengukur kuantiti elektrik

 1. Penggunaan dan prinsip berkerja alat-alat pengukur i.e. Jangkampere, Jangka Voltan, Jangka KWH, Clamp On Tester, Avometer dan sebagainya.

7) Perkakas suis & Papan agihan (TPN)

 1. Jenis-jenis papan agihan, unit pengguna, bilangan hala dan sebagainya.
 2. ‘Cut out’ dan ‘Neutral Link’.

8) Perlindungan Litar

 1. Jenis-jenis kerosakan elektrik:-
  a) Peranti perlindungan dan penggunaannya.
  b) Jenis-jenis fius, kadaran, kendalikan, pengujian.
  c) Jenis-jenis suis utama, kadaran arus, kadaran fius.
  d) MCB, kendalian, kadaran arus dan pengujian.
  e) MCCB, kendalian, kadaran arus dan pengujian.
  f) Geganti kerosakan ke bumi.
  g) Geganti lebihan arus.
      - Pengetahuan kedudukan ‘Outgoing Feeders’, ACB, OCB, MCCB, MCB, E/F relays, O/C relays dan sebagainya.
      - Alat ubah arus.
 2. Jenis-jenis sistem dan saiz alat ubah, prinsip kendalian.

9) Pembumian

 1. Jenis-jenis sistem pembumian, prinsip pembumian, galangan kerosakan ke bumi, pengalir perlindungan, elektrod bumi.
 2. Peranti RCB tiga fasa, kendalian dan peraturan yang berkaitan.

10) Sistem Perlindungan Kilat

 1. Jenis-jenis dan penggunaan penangkap kilat.
 2. Radas-radas elektrik.
 3. Prinsip kerja radas-radas elektrik seperti pemanas air, periuk elektrik dan sebagainya.

11) Jenis-jenis motor, penghidup motor dan pendawaiannya


12) Rekabentuk Pepasangan Elektrik

 1. Pengetahuan simbol elektrik.
 2. Pengetahuan membaca dan melukis gambarajah skema dan susunatur elektrik.
 3. Kod warna piawai bagi system telefon, gas, air dan ‘fire fighting’
 4. Pengiraan beban dan ‘load balancing’.