Soalan Lazim

Keselamatan Gas

Tidak. Anda tidak perlu untuk memohon Kelulusan Untuk Memasang kerana skop Akta Bekalan Gas 1993 (Akta 501) hanya terpakai untuk pembekalan gas petroleum cair, gas asli dan gas asli cecair melalui talian paip atau sistem perpaipan.

Anda boleh menghantar pertanyaan anda kepada laman web aduan.st.gov.my dan ST akan memaklumkan anda berkenaan pembekal gas (pengirim) yang ada di kawasan anda supaya anda boleh menghubungi mereka secara terus.

Tidak, Akta Bekalan Gas 1993 tidak terpakai di Sarawak. Namun demikian, tuan/puan adalah dinasihatkan untuk memperolehi pandangan pihak yang berkenaan mengenai undang-undang yang terpakai di Sarawak.

Pihak tuan perlu mendapatkan surat ambil alih dari pemilik asal restoran tersebut dan juga salinan kelulusan ATI dan ATO. Jika kesemua dokumen tersebut teratur, pihak tuan perlu melantik kontraktor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga bagi melakukan penyenggaraan dan ujian semula ke atas sistem paip tersebut. Sekiranya dokumen tersebut tidak diperolehi, pihak tuan perlu memasang sistem perpaipan yang baru dan mendapatkan kelulusan daripada pihak Suruhanjaya Tenaga.

Lesen tidak diperlukan kerana gas dibekalkan oleh pusat membeli-belah.

Perkara ini hendaklah dimaklumkan kepada pihak pengurusan ABC, terutamanya berkenaan pemasangan pencawang TNB yang baru kerana ini mewujudkan situasi tidak selamat kepada tangki storan GPC tersebut di mana jarak selamat minimum yang ditetapkan oleh MS830 ialah 7.5m daripada bangunan atau sempadan dan 4.5m daripada pencawang TNB.

Tangki tersebut perlu dipindahkan untuk mewujudkan jarak selamat minimum 7.5m. Sekiranya kawasan tersebut adalah terhad, sila rujuk Suruhanjaya Tenaga untuk pandangan.

Peralatan tersebut tidak boleh digunakan kecuali ianya telah berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk pautan berikut:
http://www.st.gov.my/index.php/en/applications/gas/product-approval

Syarikat tersebut mestilah berdaftar dan memperolehi Perakuan Kelulusan sebagai pengimport dengan ST selaras dengan peruntukan Peraturan 116 Peraturan-Peraturan Bekalan Gas 1997 untuk mengimpot meter dan alat pengatur tekanan gas tersebut.

Syarikat tersebut juga perlu memperolehi Perakuan Kelulusan dari ST untuk peralatan tersebut selaras dengan peruntukan Peraturan 117 Peraturan-Peraturan Bekalan Gas 1997. Untuk memperolehi Perakuan Kelulusan ini, anda perlu menghantar kepada ST satu laporan kalibrasi yang dikeluarkan oleh makmal yang menjadi ahli International Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC) atau oleh SIRIM Berhad atau badan pengujian pihak ketiga yang diiktiraf oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP).

Tambahan, untuk meter gas, anda perlu menghantar meter anda kepada National Metrology Institute of Malaysia (NMIM) untuk kelulusan, dan kelulusan bertulis ini perlu juga dihantar kepada ST.