Policies - Electricity (Amendment) (No.2) Regulations 2014 P.U.(A)136

No Title
1 “Arahan Standard Prestasi Perkhidmatan Bekalan Elektrik N.U.R”
2 “Arahan Standard Prestasi Perkhidmatan Bekalan Elektrik SESB”
3 "Arahan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengujian dan Penentukuran Geganti dan Peranti Pelindung bagi suatu Pepasangan Elektrik"
4 "Arahan Standard Prestasi Perkhidmatan Bekalan Elektrik TNB"
5 "Arahan Penguatkuasaan Pemakaian Standard Malaysia MS IEC 62305 - Protection Against Lightning"