Prestasi Teknikal Pemegang Lesen

  1. Stesen Janakuasa di Semenanjung Malaysia

   1. Lokasi Stesen Janakuasa di Semenanjung Malaysia
   2. Prestasi Pemegang Lesen di Semenanjung Malaysia (Suku tahun pertama 2016)
   3. Prestasi Pemegang Lesen di Semenanjung Malaysia (Suku tahun kedua 2016)
   4. Data Prestasi Loji Penjanaan Tenaga Elektrik di Semenanjung pada Tahun 2016
    a
  2. Lokasi Janakuasa di Sabah

   1. Lokasi Stesen Janakuasa di Sabah
   2. Data Prestasi Loji Penjanaan Tenaga Elektrik di Sabah 2016

 

  1. Lokasi Loji Janakuasa Tenaga Boleh Baharu

   1. Lokasi Loji Janakuasa Tenaga Boleh Baharu
   2. Laporan Suku Tahun Pertama Tahun 2018 bagi Pemegang Lesen Awam Penjanaan Tenaga Boleh Baharu
   3. Laporan Suku Tahun Kedua Tahun 2018 bagi Pemegang Lesen Awam Penjanaan Tenaga Boleh Baharu
   4. Laporan Suku Tahun Pertama Tahun 2017 bagi Prestasi Penjanaan dan Penjualan Elektrik Pemegang Lesen Penjanaan Menggunakan Tenaga Boleh Baharu 2017
   5. Laporan Suku Tahun Kedua Tahun 2017 bagi Prestasi Penjanaan dan Penjualan Elektrik Pemegang Lesen Penjanaan Menggunakan Tenaga Boleh Baharu 2017
   6. Laporan Suku Tahun Ketiga Tahun 2017 bagi Prestasi Penjanaan dan Penjualan Elektrik Pemegang Lesen Penjanaan Menggunakan Tenaga Boleh Baharu 2017
   7. Laporan Suku Tahun Ke-Empat Tahun 2017 Pemegang Lesen Awam Penjanaan Tenaga Boleh Baharu 
   8. Prestasi Pemegang Lesen Tenaga Boleh Baharu (Suku tahun pertama 2016)
   9. Prestasi Pemegang Lesen Tenaga Boleh Baharu (Suku tahun kedua 2016)ui
   10. Prestasi Pemegang Lesen Tenaga Boleh Baharu (Suku tahun ketiga 2016)uui
   11. Prestasi Pemegang Lesen Tenaga Boleh Baharu (Suku tahun keempat 2016)  

 

 1. Laporan Statistik Pelesenan

  1. Laporan Statistik Pelesenan 2017 (Suku tahun pertama)
  2. Laporan Statistik Pelesenan 2017 (Suku tahun kedua)
  3. Laporan Statistik Pelesenan 2017 (Suku tahun ketiga)
  4. Laporan Statistik Pelesenan 2017 (Suku tahun keempat)
  5. Laporan Statistik Pelesenan 2016 (Suku tahun pertama)
  6. Laporan Statistik Pelesenan 2016 (Suku tahun kedua)
  7. Laporan Statistik Pelesenan 2016 (Suku tahun ketiga)
  8. Laporan Statistik Pelesenan 2016 (Suku tahun keempat)

Arkib

2015
2014
2013
2012