Muat Turun

    
No Tajuk Tarikh Pautan
1 "Permohonan Penggunaan Logo ST" 30/04/2024 Muat Turun
2 Energy Service Company (ESCO) New Registration Application Form 01/08/2023 Muat Turun
3 Energy Service Company (ESCO) Renewal Application Form 01/08/2023 Muat Turun
4 "Borang Maklumat Pelabelan Building Energy Intensity (BEI)" 01/08/2023 Muat Turun
5 "Panduan Permohonan Penyedia Program Pembangunan Berterusan (CDP) Pengurus Tenaga Elektrik" 18/09/2020 Muat Turun
6 "Borang Permohonan Penyedia Program Pembangunan Berterusan (CDP) Pengurus Tenaga Elektrik" 18/09/2020 Muat Turun
7 Pemberhentian Operasi Sistem Paip Gas Petroleum Cecair (LPG) 14/04/2016 Muat Turun
8 Form C - Gas Leakage Test 01/03/2016 Muat Turun
9 Responsible Person 13/05/2015 Muat Turun
10 Inspection and Test of Leakage of Gas 03/07/2013 Muat Turun
11 ST(PE)4 (Pind. 2018): Application to Import Electrical Equipment for Personal Use 03/07/2013 Muat Turun
12 Certification of Sealed-Off 03/07/2013 Muat Turun
13 JG 5: Welding Record 03/07/2013 Muat Turun
14 Report On Efficient Management Of Electrical Energy Regulations 2008 (EMEER) 03/07/2013 Muat Turun
15 PPTEC 2008 Form B: Declaration by Registered Electrical Energy Managers 03/07/2013 Muat Turun
16 PPTEC 2008 Form A: Report on Efficient Management of Electrical Energy 03/07/2013 Muat Turun
17 ST(DSM/MP/2009_1): Private Installation Licensee Information Form 03/07/2013 Muat Turun
18 FORM H: Test Certificate 03/07/2013 Muat Turun
19 Borang G : Penyeliaan dan penyiapan pepasangan 03/07/2013 Muat Turun
20 FORM H(JPE): Calibration Relay and Protection Device Test Form 03/07/2013 Muat Turun
Lihat Semua Muat Turun